ผู้เข้าชม : 2730 ครั้ง วันที่สร้าง : 30/04/2013 02:35  
            เมื่อลูกมีอาการที่สงสัยว่าแพ้นมวัว ควรไปพบแพทย์ แพทย์จะซักประวัติที่เกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้น ประวัติภูมิแพ้ต่างๆ และ
ทำการตรวจร่างกาย หากมีประวัติได้รับนมวัว หรืออาหารที่มีนมวัวเป็นส่วนประกอบแล้วมีอาการเดิมๆเกิดขึ้น แต่พอหยุดนมวัว และ/หรือ
อาหารเหล่านั้นแล้วอาการหายไป พอได้รับใหม่ ก็มีอาการขึ้นมาอีก ก็ให้สงสัยว่าแพ้นมวัว แต่หากมีข้อสงสัย เนื่องจากเด็กบางคนอาจได้
อาหารอย่างอื่นร่วมด้วย ถ้าไม่แน่ใจ แพทย์อาจทดสอบว่าแพ้สารใด อาจมีการทดสอบที่ผิวหนัง (Skin test) คือเอาโปรตีนจากนม
วัวซึ่งมีปริมาณน้อยๆฉีดเข้าไปใต้ผิวหนัง แล้วดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ซึ่งแพทย์อาจทดสอบการแพ้สารอื่นๆที่สงสัยร่วมด้วย

              หากมีอาการแพ้สารใด ผิวหนังบริเวณที่ฉีดสารนั้นๆจะนูนแดง (การทด สอบเป็นบวก) แต่การทดสอบก็มีข้อจำกัด เนื่องจากจะได้
ผลเฉพาะในกลุ่มแพ้ที่เกี่ยวข้องกับ IgE (Immunoglobulin E sensitization) บางคนการแพ้เกิดขึ้นทั้งที่ผลทดสอบผิวหนังเป็นลบ
เนื่องจากการทดสอบที่ผิวหนังเป็นการทดสอบการแพ้ที่เกี่ยวข้องกับ IgE (แพ้ แบบเกิดรวดเร็ว) แต่การแพ้นมวัวมีทั้งที่เกี่ยวข้อง และไ
ม่เกี่ยวข้องกับ IgE (แพ้ แบบเกิดช้า) มีผู้ป่วยจำนวนมากที่การทดสอบผิวหนังให้ผลบวก แต่เมื่อกินอาหารนั้นๆแล้ว ไม่แพ้ จึงจำเป็นต้อง
ทำการทดสอบเพิ่ม เช่น การเจาะเลือดตรวจระดับของ IgE ในเลือด ที่จำเพาะต่ออาหารนั้นๆ หรือต่อนม ในการทดสอบ แพทย์จะต้องแน่ใจว่าการ
ทดสอบนั้นปลอดภัย และอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย คือมียาและอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อม ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ดังนั้นการทดสอบโดยการลองกินของที่แพ้นั้น ห้ามทดลองเองที่บ้าน เพราะบางคนอาจเกิดอาการแพ้รุนแรง หลอดลมบวม หายใจไม่ออก
ความดันโลหิตต่ำ และเสียชีวิตได้ เพราะช่วย เหลือไม่ทัน

แอสเทร่า
เลขที่ 143 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานครฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-212-7090 เบอร์แฟกซ์ : 02-212-3340
Copyright @ 2013 AllergyFree Sweets. All rights reserved. Web Design By WingPlusSolution