ผู้เข้าชม : 3951 ครั้ง วันที่สร้าง : 13/08/2013 00:02  
            น้องเอฎาแพ้อาหารและอีกหลายๆอย่างตั้งแต่แรกคลอด เราขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอทุกท่านที่รักษาดูแลน้องเอฎามาตั้งแต่เล็กๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านศาตราจารย์นายแพทย์ ปกิต วิชยานนท์ ซึ่งดูแลน้องเอฎาเป็นหลัก และ เป็นอาจารย์แพทย์ท่านแรกที่แนะนำ
ให้น้องเอฎาแช่น้ำเกลือ เพื่อแก้ปัญหาผื่นคันของน้องเอฎา และแนะนำใหน้องเอฎาลองทานนมถั่วเหลือง

ทำให้เราสามารถเปลี่ยนจากNeocate เป็น Isomil ซึ่งช่วยคลายความตึงเครียดให้เราได้เยอะ เพราะสมัยนั้น Neocateไม่มีขายในประเทศไทย
เราต้องให้คนไปนำมาจากสิงคโปร์และมาเลเซียให้เราทุกสัปดาห์

จากการที่เราได้คลุกคลีกับท่าน ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปกิต วิชยานนท์ มานานตั้งแต่น้องเอฎาอายุไม่ถึงขวบ จนถึงปัจจุบันนี้ เราพบว่า
ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องภูมิแพ้เยอะมาก จึงได้เรียนขอบทความเรื่องภูมิแพ้มาจากท่าน รวมถึงบทความที่ลูกศิษย์ท่านซึ่งเป็นแพทย์ด้านภูมิแพ้
จัดทำขึ้น เพื่อมาเผยแพร่ในเว็บไซด์นี้ จะได้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องภูมิแพ้
แอสเทร่า
เลขที่ 143 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานครฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-212-7090 เบอร์แฟกซ์ : 02-212-3340
Copyright @ 2013 AllergyFree Sweets. All rights reserved. Web Design By WingPlusSolution